Od začiatku v dobrých rukách cover

Príbeh č. 16: Natálka

03. 07 2018 12:25 | Nadácia Markíza
Od začiatku v dobrých rukách
Od začiatku v dobrých rukách Foto: Nadácia Markíza

Mamička, ktorá na dcérku ostala sama, túži vidieť svoje dievčatko cupkať a hrať sa s inými deťmi. No je pred nimi ťažká a náročná cesta...

Natálka bola pôvodne úplne zdravé dieťatko až do dňa pôrodu, kedy bola vystavená dlhý čas nedostatku kyslíka. Dnes už trojročné dievčatko trpí farmako-rezistentnou epilepsiou, poruchou zraku, spastickou kvadruparézou, dystoniami. Potrebuje intenzívnu rehabilitáciu, aby sa jej stav zlepšoval. Jej mamička verí, že jej dcérka raz povie „mama“, a že ju bude vidieť i počuť. Pre svoju dcérku robí všetko, čo môže a vládze. Každý prejav emócie je pre obe veľký pokrok. Vďaka finančnej pomoci z projektu "Od začiatku v dobrých rukách" vo výške 2 000 eur bude môcť Natálka absolvovať sériu rehabilitačných pobytov Centre Neurino v Šamoríne.

Deň, keď sa Natálka narodila, zmenil život jej rodičov na život plný bolestí, sĺz, trápenia a strachu z toho, čo bude. Počas pôrodu došlo z dôvodu neokysličenia mozgu ku zakrvácaniu mozgu, opuchu mozgu, následne ku atrofii (opadnutie tkaniva mozgu). Po pôrode nebola Natálke poskytnutá kryonizácia (podchladenie) mozgu, ktorá by minimalizovala následky z neprofesionálne odvedeného pôrodu. Previezli ju do nemocnice, ktorá kryonizácie nerobí a dokonca jej na Jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti spôsobili dekubit (otvorenú ranu) na hlavičke. Dodnes jej na tom mieste nerastú vlásky a má tam jazvu. Celá nervová sústava bola zničená.

Intenzívne rehabilitácie jej veľmi pomáhajú. Mamička túži vidieť svoje dievčatko cupkať a hrať sa s inými deťmi. Na dcérku ostala sama. Je pred nimi ťažká a náročná cesta, ktorá bude vyžadovať veľké množstvo financií, aby dokázala Natálke zabezpečiť potrebné rehabilitácie, liečebné pobyty, zdravotné pomôcky, lieky a terapie. V súčasnosti cvičia Bobath koncept, orofociálnu stimuláciu, navštevujú logopédiu, kranio-sakrálnu terapiu, stimuláciu zraku i sluchu, reflexné a relaxačné masáže, hipoterapiu a canisterapiu. Natálka potrebuje pravidelnú rehabilitáciu v rehabilitačnom Centre Neurino, ktoré podľa možností navštevujú, avšak všetky tieto liečenia sú finančne nákladné.

Prajeme Natálke, aby jej úsilie, ktoré s mamičkou vynakladá na cvičenie, prinieslo prinavrátenie zdravia v maximálnej možnej miere, aby si Natálka mohla užívať plnohodnotný život.

Od začiatku v dobrých rukách
Foto: Nadácia Markíza