Od začiatku v dobrých rukách je projekt Nadácie Markíza a spoločnosti Lidl Slovenská republika. Za každé predané balenie plienok zn. Lupilu venuje spoločnosť Lidl Slovenská republika na pomoc rodinám s deťmi v núdzi 10 centov. Našim spoločným cieľom je pomôcť tým najzraniteľnejším – deťom a rodinám s deťmi do 3 rokov.

Ak máte vo svojom okolí rodinu s malými deťmi v neľahkej životnej situácii, o ktorej viete, že potrebuje pomoc, alebo ak ste to práve vy, dajte nám vedieť.

Každému zaslanému príbehu budeme venovať náležitú pozornosť. Priebežne, počas celého roka budeme vyberať tie, ktoré našu pomoc potrebujú najviac. Mesačne podporíme 4 príbehy, pričom forma pomoci bude zohľadňovať individuálne potreby a situáciu každej rodiny.

Nedokážeme pomôcť všetkým, našou snahou však bude pomôcť čo najväčšiemu počtu detí.

Podporíme príbehy, v ktorých:

- chýbajú financie na zlepšenie zdravotného stavu dieťaťa (rehabilitácie, liečebné procedúry, zdravotné pomôcky a pod.),
- rodiny, ktoré sa z viacerých dôvodov ocitli v neľahkej situácii – finančnej, sociálnej.

Dajte nám vedieť, ak poznáte:

- rodinu s dieťaťom/deťmi v zložitej životnej situácii – pričom minimálne jedno dieťa v rodine je vo veku 0-3 roky.
- slobodnú matku/otca, prípadne starých rodičov a iných príbuzných, ktorí sú v zložitej situácii a starajú sa o dieťa/deti vo veku 0-3 roky.


******
Vybrané príbehy, zrealizovanú podporu a objem darovaných finančných prostriedkov budeme priebežne zverejňovať na web stránke Nadácie Markíza a Lidl Slovenská republika.

Vyplňte, prosím, formulár a popíšte konkrétny príbeh. V prípade, že váš príbeh vyberieme, budeme vás kontaktovať.

Komentáre ( 0)